d


Programování v jazyce Visual Basic - I

Cílem kurzu je naučit uživatele základům programování. Doporučujeme kurz i těm, kteří chtějí v praxi programovat v jiném jazyce (např. v jazyce C ), protože podobně jako jazyk Pascal je i Visual Basic vhodný k výuce programování. V současnosti je Visual Basic velmi výkonným a moderním nástrojem i pro nejnáročnější aplikace a zdatně konkuruje i jazyku C. V kurzu se používá jednak Visual Basic for applications (v.6. pod MS Excel), tak i Visual Studio Express (platforma .Net). V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme, že nemáte problémy s ukládáním a načítáním souborů z diskety nebo pevného disku. Měli byste také znát pojem adresář (složka) a soubor a umět napsat celou cestu k souboru. Taktéž se předpokládá orientace na klávesnici a základy editace.
 

Obsah

  Vývojové prostředí Visual Basicu, terminologie Visual Basicu, kompilace do paměti a do souboru, spuštění a ladění programu.
  Typy (jednoduché a složené), proměnné, konstanty, deklarační a příkazová část programu, konverze datových typů, manipulace s textovými řetězci.
  Jednoduché příkazy pro vstup a výstup dat (funkce MsgBox a InputBox), přiřazovací příkaz.
  Strukturované příkazy: if-else, for - next, do - while, do - until, select case, vnořené smyčky.
  Operátory, komentáře.
  Matematické funkce.
  Vysvětlení modulů, okno editoru kódu, formátování a dokumentování programového kódu, nastavení voleb prostředí, vlastnost automatického dokončování kódu, řízení formulářů.
  Deklarace vlastní funkcí, subrutin a procedur, zásady pro grafickou úpravu programu.
  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript